POLITICA CALITATE, SIGURANTA FEROVIARA, MEDIU, SSO

       Viziunea noastră este îndreptată spre îmbunătățirea continuă a performanței globale a societății, în scopul eficientizării economice a activităților, creșterii cifrei de afaceri şi profitabilității, prin reducerea costurilor, creșterea productivității muncii, reabilitare infrastructura si îmbunătățirea vitezei de circulație. 

      Ne propunem 

 • să acționăm consecvent în scopul menținerii reputației pe piață, să oferim servicii de o calitate foarte bună şi să devenim cea mai respectată şi responsabilă societate privată de gestionare a infrastructurii feroviare închiriata;
 • să dezvoltăm parteneriate strânse cu părțile interesate: administratorul de infrastructura feroviară interoperabila, autoritatea de siguranță feroviară, autoritățile locale, întreprinderile feroviare.

 

  Preocuparea noastră principală este să realizăm si sa demonstrăm performanta în domeniul calității, siguranței feroviare, protecției mediului și siguranței muncii, prin personal competent pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă, prin mijloace și echipamente performante și printr-un sistem de management eficace.

           Misiunea noastră este :

 • Sa gestionam infrastructura feroviara închiriata, respectând cerințele esențiale ale Standardelor Tehnice de Interoperabilitate (STI), si anume:
 •  siguranța; 
 •  fiabilitatea și disponibilitatea; 
 •  sănătatea; 
 •  protecția mediului; 
 •  compatibilitatea tehnică; 
 •  accesibilitatea.
 • Să devenim parteneri pe termen lung ai clienților noștri, prin promovarea unui mediu de afaceri bazat pe profesionalism şi respect reciproc.
 • Să oferim personalului nostru posibilitatea de a-şi îndeplini aspirațiile profesionale şi sociale, în condiții de lucru sigure şi prietenoase față de mediul înconjurător.

Pentru noi “calitate” înseamnă să răspundem pozitiv cerințelor și așteptărilor clienților, cu respectarea termenelor angajate; sa garantam o infrastructura sigura si integritatea vehiculelor feroviare.

        În acest sens, societatea, a decis menținerea si îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat care cuprinde standardele ISO 9001 (Calitate), SR ISO 45001 (SSM), EN ISO 14001 (Mediu), si siguranța feroviara cu scopul de a asigura că: 

 • Accesul pe infrastructura feroviara in condiții de siguranța, capabile să satisfacă toate prevederile obligatorii și pe cele contractuale ale propriilor  clienți; 
 • Riscurile identificate sunt evaluate  si ținute sub control in scopul de a asigura siguranța calatorilor, mărfurilor transportate si a personalului propriu; sunt identificate și analizate aspectele sensibile cu scopul de a preveni/de a limita efectele.

 In acest scop Conducerea a definit si comunicat atribuțiile si responsabilitățile angajaților privind gestionarea sistemului integrat si gestionarea riscurilor.

Prin menținerea si îmbunătățirea Sistemul de Management Integrat, Conducerea intenționează să-și definească propriile obiective în scopul eliminării defectelor, accidentelor și impacturilor însărcinând organizația să identifice, să evalueze și să tina sub control, în cadrul proceselor desfășurate, cauzele pe care le poate controla și, acolo unde acest lucru nu este posibil, să încerce să reducă la minim efectele acestora, prin aplicarea unor acțiuni corective si masuri de control al riscurilor. 

Conducerea se obligă să reevalueze periodic si la apariția unor schimbări in contextul organizațional, Sistemul de Management Integrat și prezenta politică, asigurându-i vizibilitatea adecvată în interiorul societății. 

                                                                   DIRECTOR GENERAL

                                                                      BERBECE MIRON

Last Updated on