POLITICA CALITATE, SIGURANTA FEROVIARA, MEDIU, SSO

 • să acţionăm consecvent în scopul menţinerii reputaţiei pe piaţă, să oferim servicii de o calitate foarte bună şi să devenim cea mai respectată şi responsabilă societate privată de gestionare a infrastructurri feroviare neinteroperabilă;
 • să dezvoltăm parteneriate strânse cu părţile interesate: administratorul de infrastructura feroviară interoperabila,  autoritatea de siguranţă feroviară, autorităţile locale, operatorii de transport feroviar.
 • Preocuparea noastră principală este ca prin personal competent pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă, prin mijloace şi echipamente performante şi printr-un sistem de management eficace, să realizăm şi să demonstrăm performanţa în domeniul calitatii, siguranţei feroviare, protecţiei mediului şi siguranţei muncii;

           Misiunea noastră este :

FDe a oferi clienţilor gestionare infrastructura feroviara;

 • Să devenim parteneri pe termen lung ai clienţilor noştri, prin promovarea unui mediu de afaceri bazat pe profesionalism şi respect reciproc.
 • Să oferim personalului nostru posibilitatea de a-şi îndeplini aspiraţiile profesionale şi sociale, în condiţii de lucru sigure şi prietenoase faţă de mediul înconjurător.

Pentru noi “calitate” inseamnă să răspundem pozitiv cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor faţă de prestarea serviciilor noastre, în condiţii de siguranţă feroviara, a personalului, infrastructurii, integritatea vehiculelor feroviare cu promptitudine si cu respectarea termenlor angajate;

Direcţiile pe care vom acţiona în vederea creşterii satisfacţiei clienţilor noştri sunt:

 • organizarea şi conducerea activităţilor noastre abordând managementul proceselor;
 • educarea, instruirea şi dezvoltarea resurselor umane conform cu cerinţele sistemului de management integrat;
 • implicarea tuturor angajaţilor în menţinerea şi dezvoltarea continua a sistemului managementului integrat implementat;
 • îmbunătăţirea permanentă a climatului intern (organizare, comunicare internă, responsabilizare, motivare, disciplină, recunoaşterea meritelor);
 • angajament şi calităţi de leadership din partea personalului cu funcţii de conducere din cadrul RC-CF TRANS;

Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat prin:

 • acţiuni de monitorizare permanentă a proceselor;
 • analiza datelor şi a informaţiilor bazate pe fapte reale;
 • Adoptarea şi abordarea globală a stării de bine la locul de muncă acţionănd astfel încât să ţinem seama de principiile generale de prevenire a accidentelor umane, a îmbolnăvirilor profesionale, a accidentelor şi incidentelor de mediu, a poluării, precum şi  asigurarea capacităţii de răspuns a organizaţiei în caz de urgenţă;

 

DIRECTOR GENERAL

BERBECE MIRON

Last Updated on