ANGAJAMENT

Prin implementarea sistemului de management integrat, managementul de la cel mai înalt nivel se angajează:

  • Să respecte cerinţele de siguranţă feroviara;
  • Să încurajeze permanent eforturile pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor oferite, asigurând garanţia că acestea sunt realizate în conformitate cu prevederile contractuale, precum şi a altor cerinţe legale şi de reglementare din domeniul transporturilor feroviare, mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale;
  • Să prevină şi să reducă accidentele  şi incidentele feroviare şi accidentele de muncă;
  • Să îmbunătăţească continuu performanţele RC-CF TRANS prin implementarea măsurilor specifice,  ca urmare a evaluărilor periodice a eficienţei sistemului de management integrat.

In calitate de Director General al RC-CF TRANS mă angajez să asigurăm împreună cu top managementul:

    • cadrul organizatoric şi resursele necesare realizării politicii şi obiectivelor  declarate,  în vederea satisfacerii cerinţelor clienţilor, cerinţele personalului propriu, cerinţelor legale şi de reglementare.
    • Să dezvolt un climat de încredere şi respect reciproc cu personalul propriu şi cu clienţii externi.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
NODEA IOAN

Last Updated on