MISIUNE SI SCOP

SC  RC-CF TRANS SRL este o societate comercială cu răspundere limitată, cu capital total privat, specializată în gestionarea infrastructurii feroviare neinteroperabile a căii ferate, pentru realizarea activităţii de ansamblu a transportului feroviar public, intern, în conformitate cu cerinţele siguranţei feroviare şi ale tehnologiilor specifice de transport.. Activitatea organizaţiei se desfăşoară pe secţiile de circulaţie închiriate de la Compania Naţională „CFR – SA”

SC  RC-CF TRANS SRL are ca obiect de activitate gestionarea infrastructurii feroviare si a patrimoniului auxiliar feroviar, închiriate, pentru realizarea activităţii pe ansamblu a transportului feroviar de călători şi marfă în conformitate cu cerinţele siguranţei feroviare şi ale tehnologiilor specifice de transport.

SC  RC-CF TRANS SRLare în administrare infrastructura căilor ferate neinteroperabile închiriate de la CN CF CFR-SA

Prin realizarea obiectului de activitate, SC  RC-CF TRANS SRL asigura efectuarea transporturilor feroviare de calatori, mărfuri si alte bunuri, pe baza de contract de acces pe infrastructură. SC RC- CF TRANS SRL are înregistrate şi autorizate  sediile secundare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul Braşov în conformitate cu Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a cestora, precum şi autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare.

Autorizarea de funcţionare a sediilor secundare include autorizarea din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, apărării împotriva incendiilor, protecţia mediului şi sanitară ;

Autorizarea s-a realizat în baza declaraţiei pe proprie răspundere declaraţie tip model  conform căreia firma îndeplineşte condiţiile de funcţionare, specifice pentru fiecare autoritate publică, pentru activităţile declarate, încadrate în clasa CAEN:

  • 5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre;

Last Updated on