OBIECTIVE SIGURANTA FEROVIARA

Obiectivul principal al politicii RC-CF TRANS este rezolvarea promptă a tuturor problemelor care condiţionează realizarea siguranţei feroviare, calităţii, protecţia mediului, securitatea şi  sănătatea în muncă şi  eliminarea cauzelor care pot provoca neconformităţi în exerciţiu feroviar;

Obiectivul  managementului de nivel înalt, în domeniul calităţii şi siguranţei feroviare este  de  a  furniza  servicii profesionale  şi  competenţe,  care  să  asigure  acordul între  cerinţele  clienţilor  şi  cele  legale privind calitatea şi securitatea transporturilor pe calea ferată prin:

  • Creşterea vitezei medii de circulaţie pe infrastructura feroviară neinteroperabilă;
  • Asigurarea regularităţii circulaţiei pentru traficul de călători şi traficul de marfa;
  • Reducerea riscurilor de accident sau incident feroviar prin asigurarea mentenanţei preventive la infrastructura feroviară ce o are in gestiune;
  • Creşterea siguranţei transportului pe infrastructura feroviară neinteroperabilă;
  • Implicarea personalului în reducerea timpului de restabilire a circulaţiei în cazul producerii unor accidente/incidente feroviare sau producerea de calamităţi naturale sau dezastre;
  • Asigurarea transparenţei faţă de toate părţile interesate: personal, clienţi, autorităţi şi colectivităţi locale;
  • Respectarea termenelor şi condiţiilor contractuale asumate.

Obiectivul principal în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă este de a ţine sub control, a elimina sau a minimaliza riscurile producerii unor accidente în muncă şi de asigurare a unei sănătăţi corespunzătoare pentru toţi lucrătorii organizaţiei.

Obiectivul principal în domeniul protecţiei mediului este prevenirea poluării;

Managerii de la toate nivelurile vor monitoriza activitatea pentru a identifica eventualele sisteme de lucru ce pot genera  neconformităţi, accidente sau incidente feroviare, accidente de muncă sau mediu şi vor lua măsuri de eliminare a acestora.

Siguranta este valoarea asupra căreia trebuie focalizat întregul management!

 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

NODEA IOAN

Last Updated on