OBIECTIVE SIGURANTA FEROVIARA

Obiectivul principal al politicii RC-CF TRANS este rezolvarea promptă a tuturor problemelor care condiționează realizarea siguranței feroviare, calității, protecția mediului, securitatea şi sănătatea în muncă şi eliminarea cauzelor care pot provoca neconformități în exercițiul feroviar;

  • Creșterea vitezei medii de circulație pe infrastructura feroviară gestionata;
  • Asigurarea regularității circulației pentru traficul de călători şi traficul de marfa;
  • Reducerea riscurilor de accident sau incident feroviar prin asigurarea mentenanței preventive la infrastructura feroviară ce o are in gestiune;
  • Creșterea siguranței transportului pe infrastructura feroviară gestionata;
  • Implicarea personalului în reducerea timpului de restabilire a circulației în cazul producerii unor accidente/incidente feroviare sau producerea de calamități naturale sau dezastre;
  • Asigurarea transparenței față de toate părțile interesate: personal, clienți, autorități şi colectivități locale;
  • Respectarea termenelor şi condițiilor contractuale asumate.

 

Obiectivul principal în domeniul securității şi sănătății în muncă este de a ține sub control, a elimina sau a minimaliza riscurile producerii unor accidente de muncă și de asigurare a unei sănătăți corespunzătoare pentru toți lucrătorii RC-CF TRANS.

Obiectivul principal în domeniul protecției mediului este prevenirea poluării;

Managerii de la toate nivelurile vor monitoriza activitatea pentru a identifica eventualele sisteme de lucru ce pot genera neconformități, accidente sau incidente feroviare, accidente de muncă sau mediu şi vor lua măsuri de eliminare a acestora.

Siguranța este valoarea asupra căreia trebuie focalizat întregul management!

 

                                                                     DIRECTOR GENERAL 

                                                              BERBECE NICOLAE MIRON

Last Updated on