INTRETINERE/REPARATII CALE FERATA

Execută lucrări de întreţinere, reparaţii, verificări la instalaţii SCB , (IFTE, TTR) conform Instrucţiilor, verificarea periodică a condiţiilor tehnice minime de funcţionare a instalaţiilor, precum şi a stării tehnice a acestora, în cadrul căreia se efectuează în principal, măsurători, reglaje şi reparaţii la instalaţii.

 • verificarea periodică, reparaţia şi reglajul aparatelor din instalaţiile CT;
 • analizează rezultatele măsurătorilor şi verificărilor efectuate, evidenţiază aspectele deosebite cu caracter de fenomen sau importanţă deosebită şi pe baza analizei proprii stabileşte, propune măsurile care trebuie luate;
 • verificarea periodică, şi efectuarea de măsurători privind buna funcţionare pe bază de program la instalaţiile în funcţie;
 • analiza cauzelor şi caracterul deranjamentelor, elaborarea propunerilor de sporire a gradului de siguranţă;
 • controlul existenţei şi întreţinerea documentaţiei tehnice şi corespondenţa acesteia cu instalaţiile în funcţiune, refacerea documentaţiei degradate;
 • emite acte de constatare tehnică în urma verificărilor instalaţiilor cu prezentarea defecţiunilor şi măsurilor necesare de prevenire,
 • analizează periodic comportamentul instalaţiilor şi aparatajului în funcţiune, evidenţiind aspectele negative, deficienţele, neconformităţile şi propune măsuri de remediere, îmbunătăţire pe care le transmite pe cale ierarhică;
 • tine la zi documentaţia tehnică de specialitate, documentaţia aparaturii de măsură şi control, dosarele tehnice ale instalaţiilor SCB.
 • măsurarea prizelor de pământ la dulapurile cu aparataj CT
 • determinarea defectelor la principalele cabluri de alimentare a instalaţiilor SCB
 • verificarea periodică a parametrilor furnizaţi de instalaţiile de electroalimentare
 • verificare periodică a surselor de alimentare (redresori, invertori, acumulatori)
 1. Tratează deranjamentele conform Instrucţiuni pentru urmărirea, analiza şi evidenţa deranjamentelor la instalaţiile ECT - ediţia în vigoare
 2. Efectuează in comisie MLSCB revizia schimbătoarelor de cale situate in linie curenta şi liniile de predare expediere, la nivelul schimbătoarelor de cale din staţii, precum si la cele din liniile industriale înzestrate cu instalaţii SCB pe care le întreţine cu care ocazie comisia consemnează in registrul RRLISC si masurile ce trebuiesc luate ptr. eliminarea defecţiunilor constatate. Obligatoriu se va consemna rezultatul probei cu calibrul de 4 mm (icul) efectuate de electromecanicul SCB si valoarea ecartamentului măsurată de reprezentantul L.
 3. Ia toate măsurile de prevenire a apariţiei deranjamentelor la instalaţiile SCB , iar atunci când ele au apărut, execută lucrări de remediere, astfel ca circulaţia trenurilor să se poată efectua în condiţii depline de siguranţă.
 4. Respectă procesele tehnologice şi măsurile de siguranţa circulaţiei la lucrările pe care le executa.
 5. Asigura calitatea lucrărilor executate;
 6. Ţine la zi documentaţia tehnică de specialitate, documentaţia aparaturii de măsură şi control, dosarele tehnice ale instalaţiilor IFTE.

8. Urmăreşte starea traversărilor aeriene electrice peste calea ferata in staţiile si pe liniile electrificate si sesizează orice abateri si deficiente;

9. Sa constate eventualele deficientele existente sau semnalate la instalaţiile LC, luând masuri necesare de remediere;

10. In caz ca este avizat despre un deranjament, ia cunoştinţa despre el din RRLISC sau il constata el, este obligat sa anunţe imediat pe seful de secţie. Daca seful de secţie lipseşte sau daca primeşte ordin de la un superior, este obligat sa plece pentru înlăturarea deranjamentului. In caz ca nu poate înlătura deranjamentul, va aviza DEF si pe seful secţiei, pe orice cale in cel mai scurt timp.

11. Când deranjamentul constituie un pericol pentru siguranţa circulaţiei, pana la înlăturarea lui, este obligat sa anunţe DEF si sa acopere punctul periculos;

12. Sa urmărească lucrările ce se efectuează in zona instalaţiilor LC de către alte unitati (L, SCB, etc) care pot afecta funcţionarea acestora, avizând imediat daca este necesar organele ierarhice superioare, luând masuri de remediere a lor (refacţie, ciur, etc);

13. Sa ia primele masuri privind avizarea in caz de distrugere accidentala a unor porţi de gabarit.

14.supravegheze efectuarea lucrărilor de modificări la instalaţiile LC cu înlocuiri de echipamente, conductori, cabluri, stâlpi, traverse, piese etc. executate de personalul altor unitati, la instalaţiile pe care le întreţine.

15. Ia toate măsurile de prevenire a apariţiei deranjamentelor la instalaţiile IFTE

Last Updated on