25 aprilie 2018 - Noul Contract Colectiv de Munca a fost inregistrat sub nr. 8/989/9485 la Inspectoratul Teritorial de Munca Brasov. Click aici pentru detalii.

Arrow up
Arrow down
StartCompanieSuper User

Cine e online?

Avem 5 vizitatori și nici un membru online

Detalii companie RC-CF Trans SRL

Anunt negociere Contract Colectiv de Munca

Publicat în Anunturi Marți, 16 Decembrie 2014 16:54

S.C. “RC-CF TRANS” S.R.L.
BRASOV Str.Oltului nr.2
C.I.F.
RO 14026264
Nr.inregistrare J08/117/2001
Telefon /fax 0268310697 ,0268310859
Persoana de contact : Sanda Dragos

 

Nr.3285/15.12.2014

A N U N T

Catre salariatii S.C. “RC-CF TRANS” S.R.L.

Va informam faptul ca administratia S.C. “RC-CF TRANS” S.R.L. intentioneaza sa inceapa noile negocieri privind noul contract colectiv de munca 2015/2017 incepand cu data de 22.12.2014.

Urmare acestui fapt ,va rugam sa demarati toate etapele actiunilor de desemnare a reprezentantilor salariatilor conform Legii Dialogului Social nr.62/2011 care vor participa la negocierea Contractului Colectiv de Munca cu respectarea Legii 53/20013 – Codul muncii republicat.

Obligativitatea intrunirii acestor conditii este data de art.128 aliniatul 1 din Legea Dialogului Social nr.62/2011.

Negocierile sunt prevazute sa demareze in data de 22.12.2014, orele 10.00, in sala de consiliu a societatii din Brasov, str Oltului nr 2, et 1

Pentru relatii suplimentare puteti sa va adresati :

 • telefon 0722991758 ;
 • adresa email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
 • telefon/fax :0268329190.

 

Conducerea Societatii

Execută lucrări de întreţinere, reparaţii, verificări la instalaţii SCB , (IFTE, TTR) conform Instrucţiilor, verificarea periodică a condiţiilor tehnice minime de funcţionare a instalaţiilor, precum şi a stării tehnice a acestora, în cadrul căreia se efectuează în principal, măsurători, reglaje şi reparaţii la instalaţii.

 • verificarea periodică, reparaţia şi reglajul aparatelor din instalaţiile CT;
 • analizează rezultatele măsurătorilor şi verificărilor efectuate, evidenţiază aspectele deosebite cu caracter de fenomen sau importanţă deosebită şi pe baza analizei proprii stabileşte, propune măsurile care trebuie luate;
 • verificarea periodică, şi efectuarea de măsurători privind buna funcţionare pe bază de program la instalaţiile în funcţie;

RC- CF TRANS îşi desfăşoară activitatea conform Legii 31 din 90 referitoare la organizarea şi conducerea societăţilor şi are activitatea principală: activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre, cod CAEN: 5221 după cum urmează:

 • gestionarea infrastructurii feroviare închiriate şi punerea acesteia la dispoziţia operatorilor de transport feroviar, în condiţiile legii;
 • conducerea, organizarea, planificarea, coordonarea şi controlul activităţilor de exploatare, întreţinere şi reparare a infrastructurii feroviare gestionate;
 • desfăşurarea activităţilor de mentenanta pentru asigurarea funcţionării infrastructurii feroviare gestionate;
 • exploatarea comercială a patrimoniului auxiliar feroviar.

S.C. RC-CF TRANS S.R.L.

Sediu: România, Braşov, strada Oltului nr.2
Tel/Fax: 0268-31 06 97, 0268- 31 08 59, 0268 33 00 22
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Formă de organizare: societate cu răspundere limitată
Societatea este înregistrată: J08/775/2001
Cod de înregistrare fiscală : RO 14026264
CAEN: 5221
Activitatea principală: activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre

Lungimea liniilor de cale ferata gestionate de catre RC-CF Trans defalcat pe zone:

 • total lungime linii - 1556.8 km

Din care :

 • zona Brasov - 413.9 km
 • zona Timisoara - 733 km
 • zona Iasi: 330.1 km
 • zona Craiova - 79.8 km

Angajament

Publicat în Certificari Duminică, 21 Aprilie 2013 18:12

   Prin implementarea sistemului de management integrat, managementul de la cel mai înalt nivel se angajează:

 • Să respecte cerinţele de siguranţă feroviara;
 • Să încurajeze permanent eforturile pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor oferite, asigurând garanţia că acestea sunt realizate în conformitate cu prevederile contractuale, precum şi a altor cerinţe legale şi de reglementare din domeniul transporturilor feroviare, mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale;

Obiective siguranta feroviara

Publicat în Certificari Duminică, 21 Aprilie 2013 18:11

Obiectivul principal al politicii RC-CF TRANS este rezolvarea promptă a tuturor problemelor care condiţionează realizarea siguranţei feroviare, calităţii, protecţia mediului, securitatea şi  sănătatea în muncă şi  eliminarea cauzelor care pot provoca neconformităţi în exerciţiu feroviar;

Politica calitate,siguranţă feroviară, mediu, sso

Publicat în Certificari Duminică, 21 Aprilie 2013 18:09

SC RC –CF TRANS SRL gestionar de infrastructura feroviară, cu sediul in Brasov,  str. Oltului nr. 2  furnizeaza servicii de gestionare a infrastructurii feroviare şi management trafic feroviar, de înalta calitate, pe multiple sectii  de circulatie inchiriate de la administratorul de infrastructura feroviara.

Viziunea noastră este îndreptată spre îmbunătăţirea continuă a performanţei globale a societatii în scopul eficientizării economice a activităţilor, creşterii cifrei de afaceri şi profitabilităţii, prin reducerea costurilor, creşterea productivităţii muncii, îmbunătăţirea indicelui de utilizare a capacităţilor de infrastructură şi a vitezei de circulaţie.

Ne propunem

SC  RC-CF TRANS SRL este o societate comercială cu răspundere limitată, cu capital total privat, specializată în gestionarea infrastructurii feroviare neinteroperabile a căii ferate, pentru realizarea activităţii de ansamblu a transportului feroviar public, intern, în conformitate cu cerinţele siguranţei feroviare şi ale tehnologiilor specifice de transport.. Activitatea organizaţiei se desfăşoară pe secţiile de circulaţie închiriate de la Compania Naţională „CFR – SA”

Istoric

Publicat în Companie

Societatea Comercială RC-CF TRANS este o societate cu capital privat, înfiinţată în anul 2001.

Societatea si-a demarat activitatea ca o mica afacere, devenind in timp o societate al cărei statut si dezvoltare, o situează in topul afacerilor de succes. In anul 2004, societatea devine gestionar de infrastructuri pe secţii neinteroperabile.